ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 40/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ"

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 41/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ (ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΜ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 32/2017 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 49Α/2016

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 45/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 49Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 46/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 20Α/2017 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ASTEC-MONAIR ΜΕ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ S/N 4929/49/99 ΚΑΙ S/N 4931/49/99 ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΕΙΟΥ Β) ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΑΛΑΜΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 25Α/2017 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 47/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο38 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο39/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 18/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 19/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α)ΝΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ, Β) ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 20/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΑΛΑΜΩΝ ΡΟΗΣ ASTEC-MONAIR ΜΕ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ S/N 4929/49/99 KAI S/N4931/49/99 TOY ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΕΙΟΥ, Β) ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΘΑΛΑΜΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 50Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ PRADIDEO ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, Β) ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 12Α/2017 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 17/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ : Α) 490 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (SPLIT UNIT), B) 54 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, Γ) 3 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MCQUAY, Δ) 2 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ, Ε) 4 ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CARRIER, KAI ΣΤ) 2 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝΨΘΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TRANE ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΩΡΕΜΕΙΟ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 12/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 13/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ (72) ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ (31) ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΧΩΡΕΜΕΙΟ" ΛΟΦΩ ΣΑΘΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 42/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 14/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΜΠΟΪΛΕΡ Ζ.Ν.Χ. ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 9/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & 3 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & 3 ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ McQUAY Νο 1 και Νο 3 ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 16/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Ή ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   Νο 27/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

 

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 35/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ) ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ (Εργασίες στο χώρο των δεξαμενών απόσβεσης ραδιενεργών υγρών αποβλήτων του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής της Ογκολογικής Μονάδας)

Συνημμένο Αρχείο

 

Προκήρυξη Νο 25/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα (5) πέντε μηνών

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 47/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Νο2 ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Νο1 McQUAY

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 48/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ DAIKIN

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 49/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 50/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ PRADIDEO ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ & Β) ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ.

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 33/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟς ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΓΚΙΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 34/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 36/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ MRI ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 22/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ {18F} FDG ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ PET/CT

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 23/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ SPECT/CT (γ-camera) ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 24/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ SPECT/CT (γ-camera)

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VIDEO-ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 9/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 26/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 29/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 58 ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ, 20 ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ 137 ΙΜΑΝΤΩΝ, Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 135 ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ Γ) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (8), ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ 5ου (3), ΜΕΝΝ 5ου (2), ΜΜΜΟ (2), SARS (1)

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Νο1 ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 28/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 2/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 43/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 44/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙΥ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ - ΠΡΙΟΝΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

 

Συνημμένο Αρχείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 7/2018 ΣΥΝΟΙΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συνημμένο Αρχείο