Τηλ.+30-2132013762

Fax. +30-2132013293

E-mail: anosia@paidon-agiasofia.gr

 

Το Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας του Νοσοκομείου έχει μια ιστορία 20ετίας και πλέον στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δημιουργήθηκε το 1985 ως συνέχεια του Ανοσολογικού Εργαστηρίου της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι το μοναδικό Παιδιατρικό Ανοσολογικό Tμήμα. Το Τμήμα έχει κλινικοεργαστηριακό χαρακτήρα, λειτουργεί ως Κέντρο Παιδιατρικής Ανοσολογίας, Είναι  Κέντρο Αναφοράς για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες για τον Ελλαδικό χώρο(www.paed-anosia.gr). Εξυπηρετεί παιδιά με Ανοσοανεπάρκειες, Λεμφοϋπερπλασίες, Αυτοάνοσα ή Αλλεργικά Νοσήματα καλύπτοντας τον ανοσολογικό τους έλεγχο και έχει την ιατρική ευθύνη παιδιών και εφήβων με ΠΑΑ απ’ όλη την Ελλάδα. Οι παιδίατροι καθώς και ιατροί άλλων ειδικοτήτων απευθύνονται και συνεργάζονται με το τμήμα μας για εξειδικευμένες ανοσολογικές περιπτώσεις και ιδιαιτέρως εκείνες με ΠΑΑ, εμείς δε με διεθνή κέντρα. Έχει λάβει Πιστοποίηση καλής λειτουργίας για τον τομέα της Ιστοσυμβατότητος από την European Federation for Immunogenetics (EFI) και είναι στη διαδικασία πιστοποίησης των άλλων τομέων του εργαστηρίου από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

 


Ανθρώπινο Δυναμικό


Το Τμήμα στελεχώνεται από παιδιάτρους, βιοπαθολόγους, βιολόγο, χημικό, τεχνολόγους και νοσηλευτές.

Συντονίστρια Διευθύντρια:  
Μαρία Γ. Κανάριου, Παιδίατρος (τηλ. +30-213-2013-766, Fax. +30-213 2013293
email: m.kanariou@paidon-agiasofia.gr)

Διευθυντές: 
Νίκη Κωνσταντινίδου, Ιατρός Βιοπαθολόγος  (τηλ. +30-213-2013-764) email:  n.konstantinidou@paidon-agiasofia.gr
Μανώλης Λιάτσης, Παιδίατρος  (τηλ. +30-213-2013-765) email: m.liatsis@paidon-agiasofia.gr  
 

Επιμελήτριες:

Σοφία Τάντου, Παιδίατρος (τηλ. +30-213-2013-763)

Μαριάννα Τζανουδάκη, Ιατρός Βιοπαθολόγος (τηλ. +30-213-2013-762)


Βιολόγος: 

Ευαγγελία Πασχάλη  (τηλ. +30-213-2013-762 & -765)

Χημικός: 

Κλεοπάτρα Σπανού  (τηλ. +30-213-2013-764 )

Παρασκευάστριες / Τεχνολόγοι: (Τηλ.+30-213-2013-762)
Κωνσταντίνα Λιάκου 

Αναστασία Λιμιώτη
Σταυρούλα Μπατσικούρα

Αικατερίνη Μπουργκή
Βιργινία Πολάκη
 
Νοσηλεύτριες: (Τηλ.+30-213-2013-762)

Ευαγγελία Ζαϊμάκη (υπεύθυνη νοσηλεύτρια του Κέντρου για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες – Παδιατρική Ανοσολογία)

Παναγιώτα Γιαννακοπούλου

Ροδάνθη Λυμπεροπούλου

 

Διοικητικός Υπάλληλος: (Τηλ.+30-213-2013-762)

Ευαγγελία Παπαδοπούλου


Προσφερόμενο έργο του τμήματος


Το έργο του τμήματος είναι κλινικοεργαστηρικό και περιλαμβάνει Ιατρεία Παιδιατρικής Ανοσολογίας και εργαστηριακό έλεγχο παιδιών με νοσήματα ανοσοπαθογενετικού υποστρώματος (ανοσοανεπάρκειες, αυτοάνοσα και αλλεργικά νοσήματα, λεμφοϋπερπλασίες) και την παρακολούθηση μεγάλου ποσοστού τους.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευθύνη έχει για τα παιδιά με Πρωτοπαθή  Ανοσοανεπάρκεια (ΠΑΑ) (www.paed-anosia.gr).

Στα εργαστήρια του τμήματος διενεργούνται δοκιμασίες (πολλές από αυτές μοναδικές στην Ελλάδα (πολλές από αυτές μοναδικές στην Ελλάδα, ιδιαιτέρως όσο αφορά στις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες) για τη διάγνωση και παρακολούθηση ανοσολογικών νοσημάτων, τη μελέτη Λευχαιμιών και την υποστήριξη της Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητικών κυττάρων.  Ιδιαιτέρως σημειώνεται ο γονιδιακός έλεγχος συγκεκριμένων Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών.

Οσον αφορά στην Ιστοσυμβατότητα, (υπεύθυνη εργαστηρίου κ. Κωνσταντινίδου), πραγματοποιούνται HLA τυποποιήσεις με γονιδιακές τεχνικές, προμεταμοσχευτικοί έλεγχοι ασθενών και υποψηφίων δοτών για μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, καθώς και έλεγχος ανοσολογικών νοσημάτων σχετιζόμενων με το σύστημα HLA. Το εργαστήριο έχει Πιστοποίηση καλής λειτουργίας (EFI) από το 2005, η οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο. Επίσης,  λειτουργεί ως Κέντρο Δότη ΕΟΜ, για την υποδοχή και HLA τυποποίηση εθελοντών δοτών μυελού των οστών.


Αναλυτικότερα

Κλινικό έργο

 
Ιατρεία Παιδιατρικής Ανοσολογίας για παιδιά που εμφανίζουν συχνές ή ασυνήθιστες λοιμώξεις, αλλεργικά ή αυτοάνοσα νοσήματα με πρώιμη έναρξη ή  ιδιαιτερότητες στην κλινική προβολή  τους.

Οι ιατροί του τμήματος συνεργάζονται με τους θεράποντες ιατρούς  των μικρών ασθενών με πιθανά ανοσολογικά νοσήματα που νοσηλεύονται στις Παιδιατρικές Κλινικές του Νοσοκομείου και συμβάλλουν στην επιλογή του εξειδικευμένου ελέγχου, στην αντιμετώπιση, θεραπεία τους και ιδιατέρως εκείνων με Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ).

Εργαστηριακό έργο

Βασικός και ειδικός ανοσολογικός έλεγχος με προσδιορισμό:

 • Ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM), Υποτάξεων IgG (Νεφελομετρία)
 • Ειδικής αντισωματικής απάντησης (ELISA)
 • Ολικής IgE και ειδικών IgE έναντι αλλεργιογόνων (FEIA - ImmunoCAP)
 • Eιδικών IgG έναντι αλλεργιογόνων (FEIA - ImmunoCAP)
 • Αυτοαντισωμάτων, οργανοειδικών και μη (ELISA, IFA, Western Blot)
 • Κλασμάτων συμπληρώματος και ολικού συμπληρώματος (Νεφελομετρία, ELISA)
 • Κυτταροκινών με μεθόδους υψηλής ευαισθησίας (Σφαιριδομετρία)
 • Τ, Β, ΝΚ λεμφοκυτταρικών πληθυσμών ή και ειδικών υποπληθυσμών τους στο περιφερικό αίμα (Κυτταρομετρία Ροής)
 • Έκφρασης ειδικών μορίων επί των λευκοκυτταρικών πληθυσμών (Κυτταρομετρία Ροής)
 • Λειτουργικότητας λεμφοκυττάρων με κυτταροκαλλιέργειες
 • Λειτουργικότητας πολυμορφοπυρήνων ή μονοκυττάρων (Οξειδωτική ικανότητα, Φαγοκυττάρωση, Χημειοταξία) (Κυτταρομετρία Ροής)
 • Αποκοκκίωσης βασεοφίλων μετά από επώαση με αλλεργιογόνα (Κυτταρομετρία Ροής)
 • Μορίων προσκόλλησης με μεθόδους υψηλής ευαισθησίας (Κυτταρομετρία Ροής)
 • Σταδίου διαφοροποίησης φυσιολογικών και παθολογικών αρχέγονων αιμοποιητικών πληθυσμών (Κυτταρομετρία Ροής)
 • CD34 κυττάρων σε δείγματα  κυτταραφαίρεσης περιφερικού αίματος καθώς και μυελού οστών (Κυτταρομετρία Ροής)
 • Γονιδιακή HLA τυποποίηση όλων των HLA αλληλίων (PCR-SSO, PCR-SSP)
 • Πρωτεϊνών/δεικτών ενεργοποίησης ανοσοϊκανών κυττάρων

Έλεγχος γονιδιακών μεταλλάξεων συγκεκριμένων ΠΑΑ (PYROsequencing)Για τον ανοσολογικό έλεγχο των παιδιών που παρακολουθούνται και παραπέμπονται στο Τμήμα μας, είναι αναγκαίο να συμπληρώνεται το Ιατρικό Σημείωμα (να δημιουργηθεί το ανάλογο link ή να γίνει σύνδεση με το http://www.paed-anosia.gr/mediaupload/pdf_files/iatriko_shmeiwma.doc) με ακριβή και πλήρη στοιχεία του ασθενούς και του ιστορικού του, καθώς και του παραπέμποντος ιατρού.

Επίσης, χρειάζεται να σημειωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος στο παραπεμπτικό (να δημιουργηθεί το ανάλογο link ή να γίνει σύνδεση στο http://www.paed-anosia.gr/mediaupload/pdf_files/parapemptiko_anosologikoy.pdf) το οποίο περιέχει αναλυτικά όλες τις εξετάσεις που πραγματοποιεί το Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας του Νοσοκομείου Παίδων «η Αγία Σοφία». Το παραπεμπτικό πρέπει να αποστέλλεται συμπληρωμένο  από τον παραπέμποντα ιατρό μαζί με τα σχετικά δείγματα προς εξέταση στη Γραμματεία του Τμήματος Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας. ΠΡΟΣΟΧΗ: να προηγείται επικοινωνία για τους ελέγχους που σημειώνεται ότι απαιτείται προσυνεννόηση.

 

Ο ανοσολογικός έλεγχος είναι χρήσιμος για τη διάγνωση ανοσολογικών νοσημάτων και οδηγεί σε:

 • Διάγνωση, ταυτοποίηση και παρακολούθηση των Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών.
 • Παρακολούθηση δευτεροπαθών Ανοσοανεπαρκειών (HIV).
 • Επιλογή κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής, ιδιαιτέρως ανοσοπαρέμβασης και παρακολούθησης της ανταπόκρισης σε αυτή.
 •  Έλεγχο και παρακολούθηση αυτοανόσων και αλλεργικών νοσημάτων.
 • Ανοσοφαινοτυπική τυποποίηση της οξείας Λευχαιμίας και παρακολούθηση της ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου (MRD).
 • Ποσοτικό προσδιορισμό των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε περιπτώσεις αυτόλογης ή αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων.
 • Προμεταμοσχευτικό έλεγχο συμβατότητος ασθενών- υποψηφίων δοτών και επιλογή κατάλληλου δότη Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων

 

 

Για ανοσολογική συζήτηση των  περιστατικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με τους: 

 
Εκπαιδευτικό έργο

 • Bιβλιογραφική ενημέρωση και συζήτηση περιστατικών κάθε Τετάρτη 1-2 μμ.
 • Συζήτηση περιστατικών 2-3μμ. κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα.
 • Εξειδίκευση Παιδιάτρων στην Κλινική Ανοσολογία.
 • Εκπαίδευση στην Ανοσολογία των ειδικευόμενων ιατρών σε Βιοπαθολογία, Αλλεργιολογία, Ρευματολογία. 
 • Μαθήματα Ανοσολογίας στους ειδικευόμενους Παιδιάτρους στην Α΄Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 • Μαθήματα στους εκτοετείς φοιτητές της Ιατρικής.
 • Πρακτική εκπαίδευση στην Ανοσολογία σπουδαστών των ΤΕΙ.
 • Διοργάνωση Ημερίδων/Συμποσίων σε θέματα Παιδιατρικής Ανοσολογίας με άμφαση στις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες και με προσκεκλημένους διακεκριμένους ομιλητές από ελληνικά και διεθνή κέντρα (link sto http://www.paed-anosia.gr), στα πλαίσα της εβδομάδας για ΠΑΑ 22-29 Απριλίου (link sto http://www.worldpiweek.org/) και Διεθνούς Ημέρας Ανοσολογίας, 29 Απριλίου (link sto http://www.dayofimmunology.org/):  «3ο Συμπόσιο για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες - Παιδιατρική Ανοσολογία» (27 Απριλίου 2012:, Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών), «2ο Συμπόσιο για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες – Παιδιατρική Ανοσολογία» (29-30 Απριλίου 2010, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα), «Συμπόσιο για τη Διεθνή Ημέρα Ανοσολογίας» (Αθήνα, 28 Απριλίου 2007), «Εκπαιδευτική Εκδήλωση Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ/PID) Νεότερα στη θεραπεία υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη Ενδοφλέβια / IVIG, Υποδόρια / SCIG – κατ’ οίκον θεραπεία)» (Αθήνα, 07 Ιουλίου 2006).

 

Επιστημονικές δραστηριότητες

 • Συμμετοχή στο Διεθνές πρόγραμμα Ιnternational Consortium on Immune Deficiency (ICID), Harvard (από 2010 - σήμερα).
 • Καταγραφή των Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών σε Εθνικό (http://www.paed-anosia.gr/contents_gr.asp?id=342) και Ευρωπαϊκό επίπεδο (www.esid.org) (1995-σήμερα).
 • Γενετική διάγνωση συγκεκριμένων ΠΑΑ με τον έλεγχο των γονιδιακών τους μεταλλάξεων (link: http://www.paed-anosia.gr/contents_gr.asp?id=342)
 • Συμμετοχή στην ταυτοποίηση των ΠΑΑ με λειτουργικές μελέτες, μοριακό και γονιδιακό έλεγχο σε συνεργασία με διεθνή κέντρα
 • Ανοσογενετική διερεύνηση νοσημάτων σχετιζόμενων με το HLA σύστημα.
 • Διερεύνηση πολυμορφισμών MHC και μη-MHC γονιδίων που ενδιαφέρουν τις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων και διάφορα νοσήματα π, χ. ελασσόνων αντιγόνων  Ιστοσυμβατότητας , γονιδίων KIR και κυτταροκινών.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα στα Διεθνή Workshop Ιστοσυμβατότητας.
 • Συμμετοχή σε ετήσια προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου των εξετάσεων γονιδιακής τυποποίησης HLA NEQAS, EFI και BALCAN.
 • Συμμετοχή σε ετήσια προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (UKNEQAS) των ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM, IgE), των ειδικών IgE (RAST), των κλασμάτων του συμπληρώματος (C3, C4), των αυτοαντισωμάτων, των ειδικών αντισωμάτων έναντι Τετάνου, Πνευμονιοκόκκου, Αιμοφίλου και των εξετάσεων κυτταρομετρίας ροής (τυποποίηση Λευχαιμιών, MRD, CD34).
 • Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών. 
 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “EURO-PID” «The European Initiative for Primary Immunodeficiencies, Επιστημονικός Υπεύθυνος E. Smith - Karolinska Institute, Sweden 2001- 2003».
 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δικτύου πληροφόρησης για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες», «Developing the ID-diagnostics Data Server”, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μ. Vihinen, University of Tampere, Filland, 2001- 2005.
 • Σημαντικό έργο μας ήταν η οργάνωση του VIII  Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τις Ανοσοανεπάρκειες (European Society for Immunodeficiencies – ESID), της συνάντησης της Διεθνούς Οργάνωσης Ασθενών για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (International Patient Organisation of Primary Immunodeficiencies, IPOPI) και της Διεθνούς Ομάδας Νοσηλευτριών για τις Ανοσοανεπάρκειες (International Nursing Group for Immunodeficiencies, INGID) στη Ρόδο τον Οκτώβριο του 1998 με Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής την κυρία Κανάριου Γ. Μαρία .
 • Εκπαίδευση ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού με σκοπό την εκπαίδευση και υποστήριξη των παιδιών με ανοσοανεπάρκειες και των οικογενειών τους, στα πλαίσια του προγράμματος “HORIZON” της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 1994-1995.

 

Ακόμη αναφέρονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Συμμετοχή στη γενικότερη προσπάθεια που γίνεται στη χώρα μας σε συντονισμό με τον ΕΟΜ για ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εθελοντική προσφορά μυελού των οστών για την κάλυψη των ασθενών που έχουν ανάγκη μεταμόσχευσης.
 • Ενημέρωση των γονέων, παιδιών υπηρεσιών και κοινωνίας της της χώρας μας σε συντονισμό με την οργάνωση «Φίλοι ασθενών με Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες Παιδιατρική Ανοσολογία – Η ΑΡΜΟΝΙΑ» και την International Patient Organisation of Primary Immunodeficiencies  με εκδηλωσεις, έντυπα και φυλλάδια (link στο http://www.paed-anosia.gr/contents_gr.asp?id=351 ). 

 

Abstract
The Immunology-Histocompatibility Department of “Aghia Sophia” Children’s Hospital has been established in 1985 within the National Health System. It provides both clinical and laboratory service in children with immunology diseases.  The Department is Specialized & Referral Centre for Primary Immunodeficiencies – Paediatric Immunology, cooperating closely with the Paediatric Departments in Greece and respective European & International Centres. It is the only Paediatric Immunology Department within Greece and possesses an EFI Accreditation for Histocompatibility Testing and is in the process of having Accreditation for the others of its services, too.