Καρδιολογική Κλινική
Νοσοκομείου Παίδων ‘Αγία Σοφία’

 


Το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του

Νοσοκομείου Παίδων ‘Αγία Σοφία’

 

Το Ιατρικό Προσωπικό της Κλινικής αποτελείται από τους εξής Ιατρούς:

Συντονίστρια Διευθύντρια:  Α. Βέκιου

Διευθυντές: Ε. Σ. Καρανάσιος, Ν. Γ. Ελευθεράκης

Επιμελητές Α':  Α. Γιαννακοπούλου, Ν. Ανδρέου, Σ. Λουκοπούλου

 

Περιλαμβάνει σήμερα τα παρακάτω Τμήματα:

  • Καρδιολογικό Τμήμα
  • Τμήμα Ηχοκαρδιογραφίας
  • Τμήμα Μελέτης Καρδιακών Αρρυθμιών
  • Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
  • Τμήμα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων
  • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Υποστηρίζει την Παιδοθωρακοκαρδιοχειρουργική Κλινική και την Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα (ΚΕΜ). Υποστηρίζει τέσσερεις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Α΄ ΜΕΝ, Β΄ ΜΕΝ, Α+Β ΜΕΝ, Μονάδα Προώρων Πανεπιστημιακής).

Παράλληλα καλύπτει συμβουλευτικά όλα τα υπόλοιπα τμήματα του Νοσοκομείου Παίδων ‘Αγία Σοφία’ και εφημερεύει παρ’ ημέρα εναλλάξ με την Καρδιολογική Κλινική του Νοσοσκομείου Παίδων ‘Π & Α Κυριακού’.

Επίσης υποστηρίζει τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Μεγάλων Παιδιών αλλά και όλα τα Τμήματα του Νοσοκομείου Παίδων ‘Π & Α Κυριακού’ για τα Καρδιολογικά Περιστατικά που χρήζουν επεμβατικής αντιμετώπισης.

  Καρδιολογικό Τμήμα (τηλ:. 210 7467301, 210 7467302)

Νοσηλεύονται παιδιά με Καρδιοπάθεια αλλά και μετά Καρδιοχειρουργική Επέμβαση. Στελεχώνεται με έμπειρο Νοσηλευτικό Προσωπικό που περιλαμβάνει τις Νοσηλεύτριες: Σ. Κυριζάκη, Προϊσταμένη, Ι. Μαντζοπούλου, Ε. Τσατσουλή, Σ. Θαλασσινού, Ι. Φράγκου, Γ. Στεργίου, Χ. Χασαπά, Κ. Ντέμου, Θ. Κωστοπούλου, Β. Γεωργιάδου, τους Νοσηλευτές: Κ. Ραψομανίκη και Σ. Λουδάρο και τη Βοηθό Θαλάμου Ζ. Τσουκαλά.

  Τμήμα Ηχοκαρδιογραφίας (τηλ. : 210 7467102)

Περιλαμβάνει τρία (3) εργαστήρια ηχοκαρδιογραφίας. Σε αυτά πραγματοποιούνται διαθωρακικές και διοισοφάγειες ηχοκαρδιογραφικές μελέτες. Επίσης ηχοκαρδιογραφήματα υπό φαρμακευτικό stress με δοβουταμίνη σε νοσηλευόμενα παιδιά ή σε παιδιά που έχουν προηγουμένως εξετασθεί από Ιατρό του Τμήματος στο Καρδιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο ή στο Τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών.

  Τμήμα Μελέτης Καρδιακών Αρρυθμιών (τηλ.: 210 7467102)

Περιλαμβάνει Εργαστήριο Εικοσιτετράωρης Καταγραφής Καρδιακού Ρυθμού (Holter – οι ασθενείς στους οποίους τοποθετείται παραμένουν νοσηλευόμενοι στο Καρδιολογικό Τμήμα για ένα 24ωρο), Εργαστήριο Εικοσιτετράωρης Καταγραφής Αρτηριακής Πίεσης (ΑΒΡΜ) σε επιλεγμένους ασθενείς του Τμήματος, Εργαστήριο Δοκιμασίας Κόπωσης, Εργαστήριο Δοκιμασίας Ανάκλισης (Tilt Test), Βηματοδοτικό Ιατρείο. Στελεχώνεται με την Τεχνολόγο Σ. Καραγιώργου.

 Οι ασθενείς που υποβάλλονται στον παραπάνω έλεγχο έχουν προηγουμένως εξετασθεί από Ιατρό του Τμήματός μας στο Τακτικό Καρδιολογικό Ιατρείο ή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ο οποίος και έχει συστήσει τον έλεγχο αυτό. Ο ίδιος Ιατρός, μετά το πέρας του ελέγχου δίνει περαιτέρω οδηγίες. Αυτό γίνεται ώστε η αντιμετώπιση των αρρυθμιολογικών προβλημάτων να είναι σοβαρή και υπεύθυνη.

  Αιμοδυναμικό Εργαστήριο (τηλ.: 210 7467105, 210 7467104)

Αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της κλινικής όπου γίνονται διαγνωστικοί καθετηριασμοί και όλο το φάσμα των θεραπευτικών καθετηριασμών  σε παιδιά και εφήβους ή νεαρούς ενήλικες με συγγενή καρδιοπάθεια, τοποθετήσεις προσωρινών και μόνιμων βηματοδοτών και επεμβάσεις περικαρδιοκέντησης σε παιδιά με καρδιακό επιπωματισμό.

Στελεχώνεται, εκτός από τους Παιδοκαρδιολόγους, με τις Νοσηλεύτριες Ε. Κοτσάνη και Μ. Τζακώστα και τις Τεχνολόγους Σ. Αλεβυζάκη και Χ. Λαζάρου.    

  Τμήμα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (τηλ.: 210 7467068, 210 7467070, 210 7467102 – τηλέφωνο για Ραντεβού: 1535, 210 7467009, 210 7467010)

Εξετάζονται με τακτικό προγραμματισμό παιδιά τέσσερεις ημέρες εβδομαδιαίως (Δευτέρα πρωί, Τρίτη πρωί, Τετάρτη πρωί, Παρασκευή πρωί).

Σημειώνεται ότι λειτουργεί Απογευματινό Τακτικό Καρδιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο δύο φορές Εβδομαδιαίως που γίνεται από το Συντονιστή Διευθυντή, τους Διευθυντές και τους Επιμελητές Α' του Τμήματος. Ο προγραμματισμός γίνεται στο τηλέφωνο 1535 και υπενθυμίζεται ότι ο ασθενής χρεώνεται την Καρδιολογική Εξέταση ενώ το Ασφαλιστικό του Ταμείο καλύπτει το κόστος του Ηχοκαρδιογραφήματος αρκεί να δοθεί κατά την εξέταση του παιδιού στο Νοσοκομείο το ΑΜΚΑ και ο αριθμός μητρώου του Ασφαλιστικού Ταμείου του παιδιού (περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 7467009 και 210 7467010).

 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (τηλ.: 210 7467015)

Στη διάρκεια της εφημερίας εξετάζονται παιδιά με επείγον Καρδιολογικό Πρόβλημα αφού αξιολογηθούν αρχικά από Παιδίατρο.