Κέντρο Ειδικών Θεραπειών (ΚΕΘ) Αιματολογίας - Ογκολογίας