ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

Δρ Άννα Ζωηρού

Τηλ.: 210-7759169, Fax: 210-7798088

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: a.zoirou@paidon-agiasofia.gr